• Annons

Livslångt lärande i en ny öppen kontext

Livslångt lärande i en ny öppen kontext 1

I en open-source-approach till livslångt lärande blir den studerande medskapare av kunskap och färdigheter. Detta står i bjärt kontrast till 1900-talets systematiska approach där den studerande var en passiv mottagare av information och strikta arbetsbeskrivningar. Men, hur kan man då uppgradera och värdera kvaliteten i livslångt lärande i en öppen… Fortsätt läsa

Livslångt Lärande eller Förlorade Möjligheter

Livslångt Lärande eller Förlorade Möjligheter 2

Precis som under 1200-talet när ett gränslöst nätverk av universitet började växa fram var internet från början ett nätverk av forskare som fungerade utanför de nationella regeringarnas räckvidd. Senare utvecklades detta till ett globalt och anarkistiskt diskussionsforum till att vid randen av 2000-talets början vidareutvecklas till att bli den globala… Fortsätt läsa

2000-talets skola Del 2 – humanism eller inte

2000-talets skola Del 2 – humanism eller inte 3

Bör skolan enbart utgå från en humanistisk värdegrund och fokusera på systematiskt möta statens arbetskraftsbehov? Eller bör den använda humanistiska pedagogiska metoder där målet är att förbättra den studerandes bildning och individuella livsvägsval? Vi har sett resultatet av det första alternativet under det senaste seklet, men för att finna de… Fortsätt läsa

Hur bekämpa okunnighet om världen

Hur bekämpa okunnighet om världen 4

Människor var sämre än schimpanser på ett enkelt multiple-choice-test På tre enkla frågor om global utveckling fick samtliga grupper av människor sämre resultat än schimpanser. I det mycket intressanta TedTalk nedan diskuterar Professor Hans Rosling och Ola Rosling medias roll, inaktuell utbildning liksom personliga fördomar som orsaker till okunnigheten, men också hur man kan bekämpa det. Fortsätt läsa

Dator i undervisningen: En kritisk analys Del 2

Dator i undervisningen: En kritisk analys Del 2 5

Skoldagen är slut och datorerna följer med eleverna hem, likväl fyller den ingen direkt funktion för hemuppgifterna. Det är dock uppgörelsens tid, alla påhopp, alla konflikter under skoldagen får sin fortsättning på webben. De som är särskilt utsatta, mobbningsoffren, som tidigare ofta hade en fristad i sitt hem, är nu… Fortsätt läsa

Pisaundersökningen 2012: En kritisk analys

Pisaundersökningen 2012: En kritisk analys 6

Tänk om skicklighet och engagemang att göra ett visst prov är huvudorsaken till framgång eller misslyckande? Är verkligen östasiatiska skolsystem så pass lika t ex europeiska att en jämförelse är möjlig när det gäller reliabilitet och validitet? Varför mäts inte förståelse och kreativitet, utan bara kunskapsbitar? Matematik, naturvetenskap och läsförståelse, men… Fortsätt läsa

Tre grundläggande orsaker till Sveriges misslyckande i Pisa 2012

Tre grundläggande orsaker till Sveriges misslyckande i Pisa 2012 8

Bortsett från alla problem med sådana test som jag har beskrivit tidigare på eLearningworld så ger PISA-undersökningen vissa indikationer på förhållandena i skolan. För att sammanfatta de tre punkterna nedan så kan de alla spåras tillbaka till misslyckade direktiv från utbildningsdepartementet under de senaste åren. 1. Ökad andel administration för… Fortsätt läsa

Utbildningsreformer baseras mest på ideologi, tro och hopp

Utbildningsreformer baseras mest på ideologi, tro och hopp 11

Enligt Professor Emeritus Larry Cuban vid Stanford University är utbildningsreformer till största delen baserade på politisk hype som kännetecknas av orealistiska förhoppningar. Detta är slutsatsen i en studie av 23 amerikanska utbildningsreformer. Från detta perspektiv skriver Professor Gunnel Colnerud vid Linköping Universitet på Dagens Nyheter Debatt att detta överensstämmer med… Fortsätt läsa

Varför finns det inte FoU för bättre skolor?

Varför finns det inte FoU för bättre skolor? 14

Det finns mycket politiska diskussioner i de flesta länder om utbildning. Oftast utifrån en beslutsamhet att behålla den gamla instrumentella kunskapssynen från det gamla industrisamhället utan risk för konkurrens med mer tidsenliga synsätt. Jim Shelton som är Assistant Deputy Secretary for Innovation and Improvement at the US Department of Education… Fortsätt läsa

Inre Motivation Del 2: Emotion och rationalitet

Inre Motivation Del 2: Emotion och rationalitet 16

I västerländsk filosofi finns det en stark tendens att skilja förnuft från känsla. Skolsystemet är ett av de mest uppenbara exemplen på detta grundläggande tankefel. Professor Peter Gärdenfors skriver: ”Utan känslomässig värdering av olika handlingar och deras konsekvenser, skulle vår vilja inte ha någon inriktning.” Känslornas stöd för rationaliteten är… Fortsätt läsa