Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

weblog

Nya medier för lärande Del 1 3
PedagogikTeknologi

Nya medier för lärande Del 1

Bloggar, wikis och podcasts fungerar som en utmärkt bro mellan det interaktiva lärandet och den traditionella klassrumsundervisningen. Redovisa hemuppgifter, projektrapportering och bygga ämnesrelaterade kunskapsbanker är några användningsområden. Samtidigt som de studerande ges möjlighet att kommentera varandras arbete liksom få kommentarer…