• Annons

Utbildningstrender II: Fyra pedagogiska metoder på väg

Utbildningstrender II: Fyra pedagogiska metoder på väg 1

eLearningworld Weekly Review Detta är andra delen av vår analys av rapporten Innovating Pedagogy 2015: the 10 technological trends set to transform education från Open University and SRI Education Open. Vi på eLearningworld förenklade denna utveckling till fyra pedagogiska metoder som kommer att ha betydande inflytande de närmaste åren: Vetenskaplig… Fortsätt läsa

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling 2

Enligt Horizon Report Europe 2014, Schools Edition, tar digitaliseringen av Europas skolor fart på allvar. Många starka indicier som i flera fall kan tolkas som bevis finns. Rapporten tar sin utgångspunkt från sex trender som de närmaste fem åren kommer leda skolan in i den digitala eran. eLearningworld bestämde sig… Fortsätt läsa