Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

utbildningspoilitik

Livslångt lärande i en ny öppen kontext 1
Learning DesignInnovation

Livslångt lärande i en ny öppen kontext

I en open-source-approach till livslångt lärande blir den studerande medskapare av kunskap och färdigheter. Detta står i bjärt kontrast till 1900-talets systematiska approach där den studerande var en passiv mottagare av information och strikta arbetsbeskrivningar. Men, hur kan man då…