Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

studieresultat

Inre Motivation Del 2: Emotion och rationalitet 4
PedagogikUtbildningspolitik

Inre Motivation Del 2: Emotion och rationalitet

I västerländsk filosofi finns det en stark tendens att skilja förnuft från känsla. Skolsystemet är ett av de mest uppenbara exemplen på detta grundläggande tankefel. Professor Peter Gärdenfors skriver: ”Utan känslomässig värdering av olika handlingar och deras konsekvenser, skulle vår…