Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

studiemotivation

StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning 3
KreativPedagogik

StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning

Följande  artikelserie handlar om vad som kännetecknar en motiverande studiemiljö som är baserad på eLearning. Men även hur den studerandes egna drivkrafter spelar in vid lärande i en sådan miljö. Här följer några av resultaten som kommer att analyseras i de…