Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

skoldigi

Berika utbildningseffekter med stöd av AI 2
Learning Design

Berika utbildningseffekter med stöd av AI

Artificiell intelligens kan vara en bro. En koppling för att förbättra mänsklig interaktion och anpassa utbildning i enlighet med individuella preferenser och färdigheter. Och samtidigt automatiserar administrativa uppgifter i utbildningsprocessen för att ge mer utrymme för lärande och undervisning. Data…

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling 4
InnovationPedagogik

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling

Enligt Horizon Report Europe 2014, Schools Edition, tar digitaliseringen av Europas skolor fart på allvar. Många starka indicier som i flera fall kan tolkas som bevis finns. Rapporten tar sin utgångspunkt från sex trender som de närmaste fem åren kommer…