Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

skola

Tid för lärande av fri vilja – Teori och praktik 1
Pedagogisk utvecklingTeknisk Innovation

Tid för lärande av fri vilja – Teori och praktik

Vad skulle hända om 15-20% av din arbetsdag utgjordes av arbete med dina egna projektidéer? Googles 20% fri tid har resulterat i bland annat Gmail, medan utfallet av 3Ms 15% fri tid har blivit exempelvis Post-it. Likväl, för att kunna…

2000-talets skola Del 2 – humanism eller inte 2
Pedagogisk utvecklingUtbildningspolitik

2000-talets skola Del 2 – humanism eller inte

Bör skolan enbart utgå från en humanistisk värdegrund och fokusera på systematiskt möta statens arbetskraftsbehov? Eller bör den använda humanistiska pedagogiska metoder där målet är att förbättra den studerandes bildning och individuella livsvägsval? Vi har sett resultatet av det första…

Utbildningstrender: Fyra pedagogiska metoder som omvandlar lärandet 3
FOU NyheterPedagogisk utveckling

Utbildningstrender: Fyra pedagogiska metoder som omvandlar lärandet

eLearningworld Weekly Review Open University och SRI Education identifierar tio utbildningstrender i en ny rapport. Vi på eLearningworld förenklade denna utveckling till fyra pedagogiska metoder som kommer att ha betydande inflytande de närmaste åren: Vetenskaplig Approach, Personanpassad Approach, Analytisk Approach…

Skolans digitalisering Del 3  från skyddsrum till kollaborativ plattform 5
Kreativa industrinPedagogisk utveckling

Skolans digitalisering Del 3 från skyddsrum till kollaborativ plattform

Denna tredje del av denna artikelserie tar avstamp i hur meningsfull trendspaningen i Horizon Report Europe 2014 Schools Edition egentligen är. I betydelsen hur dessa trender som beskrivs i rapporten skulle kunna genomföras i den praktiska undervisningen. Varför får dessa…

Arbetsplatsmiljöer, kundanpassning och användarupplevelser 8
Kreativa industrinTeknisk Innovation

Arbetsplatsmiljöer, kundanpassning och användarupplevelser

Så du har nått en ny nivå, WOW! Bra jobbat! Högre nivå betyder ofta högre status, du känner euforin, måste fortsätta, till nästa nivå och en ännu högre status är inom räckhåll. Du vet aldrig vad som väntar runt nästa…

Yttre Motivation Del 6: Hur lärare kan motivera eLearners 12
Pedagogisk utvecklingTeknologi och industri 4.0

Yttre Motivation Del 6: Hur lärare kan motivera eLearners

Vägen till att bli en effektiv eLearner betyder att man skaffar sig förmåga att använda teknologi till sin egen fördel bland annat i form av att skapa en egen personlig lärmiljö. Det är bland annat här som de generationsskillnader kommer…