Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

öppen källkod

Livslångt Lärande eller Förlorade Möjligheter 1
Teknisk InnovationUtbildningspolitik

Livslångt Lärande eller Förlorade Möjligheter

Precis som under 1200-talet när ett gränslöst nätverk av universitet började växa fram var internet från början ett nätverk av forskare som fungerade utanför de nationella regeringarnas räckvidd. Senare utvecklades detta till ett globalt och anarkistiskt diskussionsforum till att vid…