Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

metodanalys

Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 3 3
Kreativa industrinPedagogisk utveckling

Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 3

En avgörande komponent att ta i beaktande är användarvänlighet och fokusering på pedagogik. Motorerna och de tre varianterna av innehållsstrukturering som beskrevs i del 1-2 av denna artikelserie bör således för kollaborativ metod kompletteras. Processen att gå igenom ett interaktivt…