• Annons

Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärande

Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärande 1

Den framgångsrika e-kurshandläraren är en god marknadsförare av kursens olika delar liksom tekniska hjälpmedel, skapar en ”kultur” som uppmuntrar till aktivitet, ger möjlighet till många alternativa former av support och påvisar målsättningen med kursen istället för att framhäva eventuella certifikat vid slutförd kurs. En viktig uppgift för handledare är således… Fortsätt läsa