Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

läsförståelse

Berättande och korta klipp: Fler yngre läser längre 1
Integrerad storytellingAdviceStory

Berättande och korta klipp: Fler yngre läser längre

Stora mängder korta meddelanden sköljer över oss. Mening och förståelse är åsidosatt till förmån för korta meddelanden. Utvecklingen av den digitala världen är med detta synsätt bara ännu ett steg i utvecklingen av industrisamhällets massproduktion och massmedier där kvantitet alltid…

Skillnader mellan läsning på papper och dataskärm - vilka är skillnaderna? 4
Learning Design

Skillnader mellan läsning på papper och dataskärm – vilka är skillnaderna?

Det finns betydande skillnader mellan hur människor i allmänhet läser en text på en dataskärm i jämförelse med en tryckt sida. Studier visar att när man läser en tryckt sida så läser man oftast ord för ord och rad för…

Digital Läsförståelse – från Pisa till Carr 9
PedagogikTeknologi

Digital Läsförståelse – från Pisa till Carr

I 2009 års Pisa-undersökningar av elevers kunskapsnivå i olika ämnen ingick för första gången digital läsförståelse. Sexton OECD-länder däribland Sverige och ytterligare tre partnerländer deltog. Resultatet visar inget direkt samband mellan att mer användning av dator ger högre digital läsförståelse….