Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

lärmiljö

Relevans och undervisning i det digitala samhället Del 2 4
Learning DesignPedagogisk utveckling

Relevans och undervisning i det digitala samhället Del 2

Den första delen av denna artikel framhävde bland annat att utbildningsinnehållet i industriåldern som skapades var ofta artificiellt för människor. Detta innebar en skola där mycket av undervisningen och lärandet togs ur sitt sammanhang och därmed också användbarhet. Några kunskaper…

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling 7
Pedagogisk utvecklingTeknisk Innovation

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling

Enligt Horizon Report Europe 2014, Schools Edition, tar digitaliseringen av Europas skolor fart på allvar. Många starka indicier som i flera fall kan tolkas som bevis finns. Rapporten tar sin utgångspunkt från sex trender som de närmaste fem åren kommer…

Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärande 10
Kreativa industrinPedagogisk utveckling

Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärande

Den framgångsrika e-kurshandläraren är en god marknadsförare av kursens olika delar liksom tekniska hjälpmedel, skapar en ”kultur” som uppmuntrar till aktivitet, ger möjlighet till många alternativa former av support och påvisar målsättningen med kursen istället för att framhäva eventuella certifikat…