Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

kunskapssamhället

Hjärnans och datateknologins sekel Del 10: Kompetens 3
Kreativa industrinTeknisk Innovation

Hjärnans och datateknologins sekel Del 10: Kompetens

Den digitala revolutionen ger näring till den kreativa revolutionen. Den som i sin tur utgör grunden för ett paradigmskifte, där det inte längre är den bäst anpassade som når längst utan den mest kreativa. I denna anda går inte längre…