Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

Kirkpatrick metoden

Metoder för utvärdering av utbildning Del 1 3
KreativPedagogik

Metoder för utvärdering av utbildning Del 1

Kirkpatrick modellen och Learning Effectiveness Measurement (LEM) är två av de mest väletablerade metoderna för att utvärdera resultatet av utbildningssatsningar. Metoderna har både styrkor och svagheter, likväl kommer jag i denna artikels andra del beskriva en relativt ny metod, ELEV…