• Annons

“Om vi slutar att lära oss nya saker får vi ofrånkomligen …”

“Om vi slutar att lära oss nya saker får vi ofrånkomligen ..." 1

Det livslånga lärandet är ett av de mest omtalade begreppen inom pedagogiken. Europeiska Kommissionen beskriver det som möjligheter att tillskansa sig och uppdatera alla former av färdigheter, intresse, kunskap och kvalificeringar under hela livet. Detta för att ge människor större möjligheter ”…att anpassa sig till det kunskapsbaserade samhället” (…) ”och… Fortsätt läsa