Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

IT

Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 3 3
PedagogikTeknologi

Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 3

Pedagogiska metoder i utveckling med ny teknik  I del 2 i denna artikelserie beskrevs PLE eller webbiblioteksmetoden och självstudier med teknikstöd. Denna del går djupare in på förändringar inom den traditionella undervisningen enligt teaching by telling metoden liksom renässansen för…