Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

interaktivt bibliotek

Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 2 3
InnovationPedagogik

Livslångt lärande utmaningar och lösningar Del 2

Fyra pedagogiska metoder med teknikstöd Det framväxande kunskapsbaserade samhällets krav ritar om utbildningskartan. I denna anda utgör teknikutveckling en språngbräda till förbättrade och förfinade pedagogiska metoder. Grundperspektivet förskjuts från systemansvar till individuellt ansvar för lärandet där inte formen utan mål…