Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

interaktion

Nya medier för lärande Del 2 3
KreativPedagogik

Nya medier för lärande Del 2

I första delen beskrevs hur blogg och wiki kan användas i undervisningen. Denna avslutande del fokuserar på podcast för lärande samt slutsatser om användning av nya medier för utbildningssyfte. Podcast för lärande En podcast är en MP3-baserad radiosändning som skapas…