Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

gymnasium

Learning 2.0: NML Generationen påskyndar utvecklingen 3
InnovationKreativ

Learning 2.0: NML Generationen påskyndar utvecklingen

Europaparlamentet och ministerrådet framhåller digital kompetens som ett av nyckelområdena för det livslånga lärandet. Men för nätgenerationen, eller New Millennium Learners (NML) som OECD benämner dem, är problematiken omvänd. Denna generation har vuxit upp med en mångfald digitala tekniker och…