Fb-Button

generationsskillnader

StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning 3
Kreativa industrinPedagogisk utveckling

StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning

Följande  artikelserie handlar om vad som kännetecknar en motiverande studiemiljö som är baserad på eLearning. Men även hur den studerandes egna drivkrafter spelar in vid lärande i en sådan miljö. Här följer några av resultaten som kommer att analyseras i de…