• Annons

StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning

StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning 1

Följande  artikelserie handlar om vad som kännetecknar en motiverande studiemiljö som är baserad på eLearning. Men även hur den studerandes egna drivkrafter spelar in vid lärande i en sådan miljö. Här följer några av resultaten som kommer att analyseras i de följande artiklarna. Inre motivation Research visar att stark inre studiemotivation… Fortsätt läsa