Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

förenkla

Frugal Innovation för att förbättra lärande del 2 1
InnovationKreativ

Frugal Innovation för att förbättra lärande del 2

Sann innovation utvecklas ur knapphet. Från knapphet kommer också enkelhet, vilket bara kan produceras med mänsklig kreativitet ofta utan behov av stora resurser. Faktum är att enorma resurser ibland kan vara ett hinder för sann innovation eftersom de grundläggande drivkrafterna…