Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

emotionell intelligens

Inre Motivation Del 3: Drivkrafter och eLearning
KreativTeknologi

Inre Motivation Del 3: Drivkrafter och eLearning

Kognitionsforskningen visar att ju fler sinnen som är inblandade när man lär sig desto mer minns man. En välutvecklad eLearningmiljö blir med denna slutsats en perfekt utgångspunkt för lärande. Detta förstärks av möjligheterna att utveckla innehåll som vid sidan av…