Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

digitala klassrummet

Skolans digitalisering Del 3  från skyddsrum till kollaborativ plattform 2
KreativPedagogik

Skolans digitalisering Del 3 från skyddsrum till kollaborativ plattform

Denna tredje del av denna artikelserie tar avstamp i hur meningsfull trendspaningen i Horizon Report Europe 2014 Schools Edition egentligen är. I betydelsen hur dessa trender som beskrivs i rapporten skulle kunna genomföras i den praktiska undervisningen. Varför får dessa…