Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

Dewey

Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 1 3
Kreativa industrinPedagogisk utveckling

Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 1

Begreppet ”learning by doing” används ofta för att sammanfatta filosofen John Deweys (1859-1952) pedagogiska idéer. Dewey använde dock aldrig själv begreppet i sina pedagogiska skrifter, men det stämmer väl överens med hans grundsyn för lärande. Han menade att människor inte…