Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

dator i undervisningen

Dator i undervisningen: En kritisk analys Del 2 1
TeknologiUtbildningspolitik

Dator i undervisningen: En kritisk analys Del 2

Skoldagen är slut och datorerna följer med eleverna hem, likväl fyller den ingen direkt funktion för hemuppgifterna. Det är dock uppgörelsens tid, alla påhopp, alla konflikter under skoldagen får sin fortsättning på webben. De som är särskilt utsatta, mobbningsoffren, som…

Dator i undervisningen: En kritisk analys 3
PedagogikTeknologi

Dator i undervisningen: En kritisk analys

Klassrummet vilar i dvala. Effektiviteten för lärande närmar sig nollpunkten. Alla elever har visserligen sin egen dator, men framme vid katedern presenterar läraren ämnet efter gammeldags metodik. Datorn ska ändå vara på efter rektorns och dennes överordnades påbud. Eftersom kommunen…

Interaktiverande Lärande i Grupp 7
InnovationPedagogik

Interaktiverande Lärande i Grupp

Forskning från Lunds Universitet visar vägen Motsatsen till interaktivt lärande är passivt lärande, vilket innebär att observera en lärandeprocess eller bara lyssna på information. Med denna bakgrund undersöker Lundforskarna Daniel Hellström och Ola Johansson hur man kan göra passiv inlärning…