Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

Aristoteles

2000-talets skola Del 2 – humanism eller inte 1
PedagogikUtbildningspolitik

2000-talets skola Del 2 – humanism eller inte

Bör skolan enbart utgå från en humanistisk värdegrund och fokusera på systematiskt möta statens arbetskraftsbehov? Eller bör den använda humanistiska pedagogiska metoder där målet är att förbättra den studerandes bildning och individuella livsvägsval? Vi har sett resultatet av det första…