• Annons

Storytelling för Företag: Hur utveckla ett engagerande varumärke?

Det kortfattade svaret på frågan är att engagemang byggs med genuint och intresseväckande innehåll som är interaktivt och är paketerat enligt företagets målgrupps preferenser. Självfallet är sociala medier en bra kanal för att driva sådan engagerande information och stärka varumärket. Men vid sidan av den interaktivitet som kan skapas via sociala medier i form av dialog, multimedia, kommentarer, texter, design etc. Där företaget visar delar av sin hjärnkapacitet, i form av exempelvis funktionalitet och världsbild. Så är nästa steg att få användare/intressenter att fördjupa sitt engagemang med företaget, alltså blir mer interaktiv med dess verksamhet. Då krävs att företaget även visar hjärta och själ. För detta krävs ofta annan paketering av innehåll med fokus på kollaboration, fördjupning, driva nyfikenhet och nöje.

Storytelling för företag i en digital värld

I den digitala världen kan detta ske på många olika sätt. När det gäller interna intressenter, det vill säga anställda medarbetare och medarbetare som arbetar på frilansbasis kan detta ske genom fortbildning via eLearningmoduler. De kan vara direkt inriktade på företagets verksamhet eller relaterade ämnesområden för att öka kompetens och därmed effektiviteten i organisationen. För att öka engagemanget kan man enkelt integrera gamifierade mekanismer och på så sätt dra nytta av de engagerande egenskaper spelmetodik ger. Olika former av bonusar när medarbetaren når nya nivåer, klarar uppdrag, passerar en viss poängnivå och så vidare. På så sätt bygger man också en bra företagsanda med medarbetare som ständigt vill framåt och nå högre nivåer, och söker lösningar för att komma dit. Det kan således fungera som en grundpelare för att stärka en entreprenöriell kultur i alla delar av företaget.

Storytelling för företag Del 2: Kunder, uppdragsgivare och andra intressenter

Det koncept som beskrivits ovan fungerar väl även mot externa intressenter, det vill säga kunder, uppdragsgivare eller människor som visar intresse för företaget i allmänhet. Det kommer vi att fördjupa oss i del 2. I del 3 fokuserar vi på annan engagerande paketering av innehåll. Som kan vara eBöcker och tryckta böcker om organisationens historia, dagens verksamhet, omvärld och framtid. Och olika kombinationer med onlinematerial och appar gör möjligheterna närmast oändliga. Mer om detta i del 4 i denna serie om Storytelling för företag.

Författad av
LarsGöran Boström©

Bookmark the permalink.

Comments are closed.