Relevans och undervisning i det digitala samhällets lärande Del 2

Relevans och undervisning i det digitala samhället Del 2 1
In English

Den första delen av denna artikel framhävde bland annat att utbildningsinnehållet i industriåldern som skapades var ofta artificiellt för människor. Detta innebar en skola där mycket av undervisningen och lärandet togs ur sitt sammanhang och därmed också användbarhet. Några kunskaper och färdigheter kunde lätt återanslutas till livs- och samhällssammanhang, men alltför mycket var värdelöst i sig själv eller användbarheten var inte så uppenbar. Uppdelningen av läroplanen i ämnesfält som vidare producerade lärande i små bitar bildade grunden för detta underskott. I det digitala samhällets hyperlänkade byggstenar är kontext och användbarhet (relevans) två av de avgörande faktorerna för utbildning. Speciellt eftersom den studerande har en oändlig mängd kunskap av olika kvalitet vid sina fingertoppar.

Edtech för att bygga kontext

Så vad händer om vi vänder runt det industriella samhällets tillvägagångssätt med ämnesbaserad småbitsutbildning precis som det gjordes med utvärderings- och betygssystemet i del 1 av denna artikel? Vad händer om vi istället börjar från ett tema- och projektbaserat tillvägagångssätt i vilket kontext är nyckeln till lärande? Det här är en användbar lösning som gör att lärandet omsätts i praktiken och anpassas till det digitala samhällets krav. Speciellt eftersom det kan förbättras och utvecklas med moderna edtech-lösningar.

En sådan lärmiljö är inriktad på orsakssamband och analys av element som påverkar en viss utveckling, generalisering, kunskapsbyggande och från denna kunskapsbas kunna identifiera och avvisa falska nyheter och istället fokusera på ett nyfiket explorativt sätt att fortsätta att utveckla kunskap om vad som är verkligt. Men kan verkligen sådana lärmiljöer byggas på ett enkelt och snabbt sätt? Och är det verkligen möjligt att få dem att fungera effektivt på det sätt som beskrivs ovan? Såklart att du kan! I en interaQtive book med titeln: Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media Kompetens som kommer att publiceras i januari eller februari 2019, omfattar inte bara en hur-göra-guide. Utan också, eftersom det är en interaktiv bok, övning i realtid med feedback. Boken Learning Design in Practice for Everybody finns redan tillgänglig som en “traditionell” e-bok och som en tryckt inbunden bok.

Relevans och undervisning i det digitala samhället Del 2 2Relevans och undervisning i det digitala samhället Del 2 3

Tillbaka till grunderna: Skrivning, läsning och räkning

Detta kontextuella tillvägagångssätt är i grunden en metod att gå från passivt lärande till ett aktiverande explorativt tillvägagångssätt. Samtidigt fungerar detta dessutom perfekt som ett övningslabb för grundläggande färdigheter som skrivning, läsning och räkning. Eftersom kontext ger relevans och mening, vilket ytterligare ökar inspiration och motivation, så växer det i nästa steg kreativitet och nyfikenhet för att förbättra dessa grundläggande färdigheter för att kunna lära sig mer. På så sätt skapar tillvägagångssättet en progressiv spiral av lärande som bygger på engagemang, kompetensutveckling och kunskapsskapande.

Avslutningsvis för att sammanfatta bör en väsentlig del av de lärmiljöer som byggs uppmuntra till utveckling av skriv-, läsnings- och aritmetiska färdigheter inom en kontext. Denna form av lärande kan vara som en del av en berättelse/historia, en samhällsutveckling eller en naturvetenskaplig process etc. etc, och är en av huvuddelarna i ekvationen för utbildning i det digitala samhället. I den sista delen av denna artikel kommer jag att utforska ett annat perspektiv; lärlabbet. Där kreativitet, entreprenöriella- och samarbetsfärdigheter är drivkrafterna för lärande.

Författad av
LarsGöran Boström©