Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

Pedagogik

Modern pedagogik i Kunskapssamhället

Datorbaserade verktyg som övervinner naturliga hinder i lärprocessen 3
PedagogikTeknologi

Datorbaserade verktyg som övervinner naturliga hinder i lärprocessen

En dator är konstruerad med den mänskliga hjärnan som förebild. Med ett sensoriskt system som är en sämre version av människans sinnen. Ett databehandlingssystem (RAM-minnet) som ofta kan vara en kraftfullare informationsprocessor än människans arbetsminne, en hårddisk som motsvarar människans…

Konsten att använda dataspel pedagogiskt 8
InnovationPedagogik

Konsten att använda dataspel pedagogiskt

Många lärare, föräldrar och forskare är emot dataspel, men samtidigt köper de ofta spel till sina egna barn. Kompisarna spelar ju, marknadsföringen från producenterna är intensiv och dataspelen är därtill en viktig del i en växande global cyberkultur. Motivationen hos…

Användarvänlighet i fokus: Men vem är användaren? 13
Pedagogik

Användarvänlighet i fokus: Men vem är användaren?

Fyra typer av användare förväntas göra entre i din eLearningmodul. Ditt jobb är att anpassa det interaktiva lärandet i modulen och supporten till samtliga dessa användartyper… Men vilka är nu dessa användare? En av de främsta kännetecknen för moderna eLearningprogram…

Tre generationer digitala läromedel 18
PedagogikTeknologi

Tre generationer digitala läromedel

Användaren tar kommandot i den tredje generationens digitala läromedel. Fjärran är de dagar då programmerarnas välde rådde med kreativa tekniska lösningar, medan innehåll och användarvänlighet ofta var åsidosatt. Längre tillbaka i tiden, innan IT-boomen, utgick det elektroniska lärandet från inspelade…