Tid för lärande av fri vilja – Teori och praktik
Time for learning of free will – Theory and practice

Vad skulle hända om 15-20% av din arbetsdag utgjordes av arbete med dina egna projektidéer? Googles 20% fri tid har resulterat i bland annat Gmail, medan utfallet av 3Ms 15% fri tid har blivit exempelvis Post-it. Likväl, för att kunna koppla dessa händelser och många andra måste fri vilja existera. I denna anda utmanar nu neuroscienceforskare vid Technische Universität Berlin den amerikanske forskaren Benjamin Libet och hans många efterföljares forskning från 1980-talet genom slutsatsen att människor har en fri och medveten vilja. “Målet med vår forskning var att finna om förekomsten av tidiga hjärnvågor betyder att vidare beslutsfattande är automatisk och inte under medveten kontroll, eller om människan fortfarande avbryta ett beslut, det vill säga använda ett ‘veto’,” förklarar Professor Haynes.

Datorbaserad Neurovetenskapsforskning

Forskarteamet arbetar för Charités Bernstein Center for Computational Neuroscience och som en del i studien ‘duellerade’ deltagarna i ett experiment med en specialtränad dator. Syftet var att manipulera spelet till datorns fördel när en hjärnvågsuppmätning indikerade att spelaren var på väg att flytta, visste datorn detta och kunde göra motdrag utifrån det. Professor Haynes säger följande om resultatet: “En människas beslut är inte omedvetet och vi är inte tidiga hjärnvågors fånge. Vi har förmåga att aktivt ingripa i beslutsprocessen och avbryta en rörelse.”

Använda fri tid i praktiken

Med denna bakgrund kan fri tid att arbeta med vad du vill då kopplas till fri och medveten vilja. I annat fall hade det inte funnits något behov av fri tid. Men kan fri tid också fungera inom formell utbildning? Vad skulle bli utfallet? En artikel i the Guardian förra veckan ger intressanta idéer från en engelsk skola.

Lära och öva beslutsfattande

Brainstorming för idéer som eleven är passionerad för fungerar som introduktionen för fri-tidsprojektet och där fattas också de första medvetna besluten av eleven. I nästa steg fattar eleven beslut och arbetar mot målet att slutföra projektet som han eller hon har valt att arbeta med, och samtidigt rapporterar veckovis till läraren om framstegen. Detta är en väldigt intressant metod för elevdrivet lärande och fungerar också till att omvandla drivkrafterna för engagemang för lärande. Läs hela storyn här.

Författad av
LarsGöran Boström©

Källa:
The brain-computer duel: Do we have free will?

Bring Google’s ‘20% time’ to your classroom with passion-based learning