Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

Integrerad storytelling

Integrerad storytelling i interaktiva böcker och digital marknadsföring och varumärkeshantering.

Bygga en engagerande Organisation - Go Aim Make Entertain 1
Integrerad storytellingTeknisk Innovation

Bygga en engagerande Organisation – Go Aim Make Entertain

Vad skulle kunna revolutionera din verksamhet? Få dina kunder och besökare att stanna längre, köpa mer och gilla att göra det? Just “göra” utgör själva utgångspunkten för lösningen. Detta leder oss till maker-marknaden vars grund dock är att skapa saker…

BiQStore - böcker, eböcker och interaktiva böcker 13
Integrerad storytelling

BiQStore – böcker, eböcker och interaktiva böcker

BiQStore är B-Interaqtive Publishings webbutik med bl a böcker, eböcker och interaktiva böcker. Enkel distribution av eböcker och tryckta böcker fraktfritt. Betala med Kreditkort/PayPal eller Faktura! Köp direkt från förlaget klicka här Gå till butiken genom att klicka på boken…

Slutet för bokutgivning, ... inte alls, tvärt om ... 25
Integrerad storytellingLearning Design

Slutet för bokutgivning, … inte alls, tvärt om …

I 2009 års Pisa-undersökningar av elevers kunskapsnivå i olika ämnen ingick för första gången digital läsförståelse. Sexton OECD-länder däribland Sverige och ytterligare tre partnerländer deltog. Resultatet visar inget direkt samband mellan att mer användning av dator ger högre digital läsförståelse….

Berättande och korta klipp: Fler yngre läser längre 26
Integrerad storytellingAdviceStory

Berättande och korta klipp: Fler yngre läser längre

Stora mängder korta meddelanden sköljer över oss. Mening och förståelse är åsidosatt till förmån för korta meddelanden. Utvecklingen av den digitala världen är med detta synsätt bara ännu ett steg i utvecklingen av industrisamhällets massproduktion och massmedier där kvantitet alltid…

Leonardo Da Vincis femtusen sidor 30
Integrerad storytellingLearning Design

Leonardo Da Vincis femtusen sidor

Leonardo Da Vinci är allra mest känd för sin gärning som konstnär och det så kallade centralperspektivet i denna visuella konstart. Därtill är hans vetenskapliga experimenterande med för framtiden spännande upptäckter och beskrivningar likaledes vida känt. Vid sidan av detta var han en framstående musiker, vilket var ett område där han hämtade mycket inspiration, inte…

Leonardo Da Vincis femtusen sidor was originally published on Gränsfararebloggen