eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

Growth hacker design – Som drivkraft för en entreprenöriell anda

Growth hacker design - Som drivkraft för en entreprenöriell anda 2Hur gör man designtänkande till den främstaGrowth hacker design - Som drivkraft för en entreprenöriell anda 3 Growth hacker design - Som drivkraft för en entreprenöriell anda 4drivkraften för utveckling i en organisation? 1. Fokus för strategin bör inriktas på att minska tidsåtgången för att identifiera interna eller externa problem, 2. rikta ögonen så att de utgår från intressenternas perspektiv 3. och därutifrån komma med lösningar att testa och implementera när de väl fungerar. Så, tänk alltid, användare-upplevelse-design (UX design) först, oavsett vilket problemet och lösningen är. Och fördjupa sedan denna anda genom att tänka som en designer i allmänhet, eftersom designers är problemlösare och har ett tankesätt som utgår från att göra en produkt, tjänst eller arbetsprocess som på ett effektivt sätt interagerar med de mänskliga sinnena och dess förmågor. Detta med bakgrund av att en bra designer själv använder alla sina sinnen för att utforska världen i syfte att utveckla lösningar och innovationer.

Likväl är grunden för designtänkande densamma som fungerande läromedels- och kursutveckling, en-storlek-passar-inte-alla. Designen bör således inte utvecklas i form av en låda, trevligt att titta på, men inte mycket mer, och när du öppnar den du får en löpandebandsproduktionslinje som ger en teori om vad du och alla andra ska lära sig och göra. Tvärtom fokuserar designtänkande på lösningar utifrån människors önskemål och behov då människor har olika förutsättningar och preferenser. Detta innebär att design ska vara öppen och transparent, och innefatta ett brett utbud av möjliga konsekvenser.

Så fungerande design interagerar, men användaren behåller ändå kontrollen för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och preferenser, och ofta även med möjlighet att anpassa den ytterligare genom designa om upplevelsen och funktionaliteten. På detta sätt blir hon en med-designer och även growth hacker för att både uppnå sina egna individuella mål och de mål som den ursprungliga designern ville uppnå. Fördelarna med en sådan growth hacker design är ”kostnadseffektivitet”, engagemang och kreativitet för att tillfredsställa alla intressenters syften genom att inte bara göra designen öppet och transparent, utan också kollaborativ.

Författad av
LarsGöran Boström
Författare till boken ”Learning Design in practice for everybody”

Tags:

You Might Also Like