• Annons

Wiki

En wiki är ett integrerat forum att bygga kunskapsbankar med, där användarna istället för att framställa innehåll och diskutera, bygger vidare och redigerar samma material. Interaktiviteten och lärandet ligger således i själva materialet, att kritiskt granska det som finns, ändra det man anser är fel och bygga vidare på det användbara innehållet och motivera sina ändringar. Den fria encyklopedin Wikipedia vittnar om styrkan i denna medieform.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.