• Annons

Simulation

Betyder att så långt som möjligt återskapa verkliga situationer i virtuellt format ofta med spelteknologi. I utbildningssammanhang kan detta användas till lära in processer, scenarios, lärande i verklighetsbaserade situationer kort sagt. Skillnaden mot en enkel filmsekvens eller animering är att den studerande aktivt styr utvecklingen i simulationen och det blir konsekvenser utifrån de aktiva beslut som den studerande fattar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.