• Annons

Semantiska webben

Detta handlar inte om någon separat webb. Begreppet den semantiska webben myntades först av Timothy Berners-Lee, mannen som uppfann the World Wide Web, och kan översättas med hjärnanpassad webb. Den semantiska webben handlar alltså i hög grad om att bryta ner webbens oöverskådliga textmassor till överblickbar data inom önskat ämnesområde, vilket bland annat underlättar inlärning. Det handlar alltså att presentera innehåll i den form och medieformat som är bäst anpassad till människans perceptionsförmåga.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.