• Annons

Open source

Begreppet betyder här ett fenomen med öppen källkod som är fritt att modifiera för vem som helst. Open source rörelsen utgör dock inte bara nätverken kring öppna programvaror som exempelvis WordPress, Moodle och Linux. Det är också ett nygammalt marknadsperspektiv. Marknaden är här inte längre ett mål för standardiserade produkter utan ett forum där värdeskapande processer kan äga rum. Med denna utgångspunkt har marknaden återigen blivit en plats där köpare och säljare möts i ett samspel för att tillgodose båda parters preferenser. Detta är även en mentalitet där själva råvaran är kostnadsfri medan mänskliga insatser för att tillgodose individuella preferenser kostar pengar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.