• Annons

On demand

Ett begrepp som ofta följer on demand är just in time, med andra ord behovsinriktade insatser när en ny situation uppstår. Vid sidan av att tillgodose individens specifika utbildningsbehov vid givna tillfällen till exempel när hon har fått nya arbetsuppgifter, är också omvärldsförändringar och det behov av nya kunskaper dessa medför, grunden för utbildningssatsningarna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.