• Annons

LMS – Learning Management System

Begreppet betyder kunskapshanteringssystem som bland annat innehåller lärplattformar med interaktiva läromedel och andra lärverktyg som bloggar, wikis och podcasts. Det innehåller också kunskapsdatabaser och i bästa fall även omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Det utgör centrum, själva hjärtat och hjärnan, för en organisations kunskapsutveckling.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.