• Annons

Learning by doing

Begreppet ”learning by doing” används ofta för att sammanfatta pedagogen och filosofen John Deweys (1859–1952) pedagogiska idéer. Dewey använde dock aldrig själv begreppet i sina pedagogiska skrifter, men det stämmer väl överens med hans grundsyn för lärande. Han menade att människor inte bara förvärvar nya kunskaper genom att passivt ta emot information, utan lär minst lika mycket genom att aktivt undersöka världen. Learning by doing betyder således lärande utifrån praktisk övning.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.