• Annons

LAN – Local Area Network

Ett lokalt nätverk för datakommunikation som medger fri intern kommunikation. För lärande har LAN sedan 1990-talet används i skolan för datasalar för användning av interaktiva läromedel. Detsamma gäller även på arbetsplatser där datorerna ofta är uppkopplade mot ett LAN.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.