• Annons

Interaktivitet

Begreppet betyder växelspel eller samspel exempelvis mellan människa och människa eller människa och dator. Interaktivitet utgör en viktig grundsten för lärande exempelvis i form av dialog i grupp eller en studerande gör en övning och får direkt feedback från datorprogrammet som leder till en ny aktion. Direkt respons är en av interaktivitetens och även lärandets främsta signum.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.