• Annons

Darwinpedagogik

Begreppet utgår från Darwins berömda devis “survival of the fittest” som felaktigt har översatts med att de starkaste överlever. En korrekt översättning är att de bäst anpassade överlever. Darwinpedagogik betyder i praktiken traditionell klassrumsundervisning där läraren håller monolog inför en tyst klass och ställer frågor som de bäst anpassade eleverna svarar på. Konsekvensen blir likriktning med outtalat mål att alla elever formas i samma gjutform. Elever med andra färdigheter än de som premieras i den traditionella klassrumspedagogikens gjutform missgynnas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.