• Annons

Blogg

Blogg är en kort form av web-log. Det är alltså en form av webbjournal eller webbdagbok, där inläggen är ordnade efter publiceringsdatum. I utbildningssyfte kan bloggen exempelvis användas till projektrelaterade uppgifter där användaren fortlöpande redovisar sina resultat. Det kan också vara temabaserade bloggar där bloggaren bygger sina kunskaper allteftersom nya egna iakttagelser och reflektioner görs, och utifrån kommentarer på bloggen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.