• Annons

Animering

Ordet kommer från latin och betyder ge själ eller levandegöra. I utbildningssammanhang används animeringar i syfte att tvådimensionellt eller tredimensionellt illustrera rörelser i olika former av processer, presentera olika former av innehåll i rörlig bild och ljud och fungerar även som grund i simulationer i vilka studerande själva är deltagare.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.