• Annons

Common Cartridge

Common Cartridge innebär en teknisk standard för så kallad ”blended learning” som exempelvis kan innebära gruppaktiviteter och traditionella lärarledda lektioner. Detta är ett nytt standardformat som är under utveckling och avser att komplettera SCORM-standarden som är mer inriktad på självstudier. Common Cartridge ger möjlighet att integrera sociala medieformat som bloggar,… Fortsätt läsa

LMS – Learning Management System

Begreppet betyder kunskapshanteringssystem som bland annat innehåller lärplattformar med interaktiva läromedel och andra lärverktyg som bloggar, wikis och podcasts. Det innehåller också kunskapsdatabaser och i bästa fall även omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Det utgör centrum, själva hjärtat och hjärnan, för en organisations kunskapsutveckling. Fortsätt läsa