En innovativ pedagogisk verktygslåda 1Pedagogisk innovation drivs av upptäckter inom neurologiskforskning ochEn innovativ pedagogisk verktygslåda 2 undervisningsutvecklande forskning. Idag sker likväl innovationskraften inom lärande i hög grad i samspel med teknikutvecklingen. De IT-pedagogiska verktygen och digitala läromedlen bidrar och är ibland avgörande för att genomföra de senaste rönen inom pedagogisk innovation i praktiken. Nedan följer en pedagogisk verktygslåda för kursutveckling.

Systematisk innovation

I studien ”Systemic innovation of education. Forging action, gaining momentum, shifting paradigm” analyseras samhällsutvecklingen som driver fram det systemskifte som påbörjats inom utbildningssektorn och vilka konsekvenser det får för lärandet. Vid sidan av bakgrund och konsekvenser tar författaren till studien, Cornelis Adrianus van Dorp, fram en grundmodell för uppbyggnad utbildningar och kurser med dagens förutsättningar.

ANNONS

Utgångspunkten är fyra hörnstenar:
-informations- och kommunikationsteknologi
-neuro- och undervisningsforskning
-de studerandes och lärandets ”rumsliga” förutsättningar
-kursobjektiv och kursmål

Sju pedagogiska verktyg

I modellen identifieras sedan sju pedagogiska metoder:
-undervisning för grupp – formell lärsituation
-kollaborativt lärande – mindre formellt, mer laborativt och utforskande lärande
-gruppövningslärande – mer självstyrande lärande på gruppnivå
-självstudier – mer självstyrande på individnivå
-individanpassat lärande – relationsbaserat lärande, lärare och elev
-introduktionsbaserad undervisning – preparerande lärande
-support/hjälpbaserat lärande – uppföljande undervisning
-utveckling av framtida pedagogiska metoder

Pedagogisk verktygslåda

Utfallet av innehållet i de fyra hörnstenarna och kombinationer av de sju pedagogiska metoderna och nya metoder leder fram till den pedagogiska lösningen för en specifik kurs. En kursutvecklare antar således ett fågelperspektiv vid uppbyggnaden för att uppnå bästa möjliga koncept. Fler artiklar om utveckling av kurser och eLearning moduler kommer inom kort.

Artikelförfattare LarsGöran Boström©

För mer information om systemrelaterad innovation och paradigmskifte i utbildningssektorn läs:

Systemic innovation of education. Forging action, gaining momentum, shifting paradigm av Cornelis Adrianus van Dorp

Lärande för alla sinnen – Handbok om eLearning: Pedagogik och integrering av LarsGöran Boström