Det upp-och-ner-vända klassrummet 1I ett traditionsbundetDet upp-och-ner-vända klassrummet 2 klassrum visar forskning att undervisningen endast för 20% av de studerande går i lagom takt, för 40% går det för snabbt och för 40% går det för långsamt. I själva sinnesbilden står läraren krampaktigt och kramar sin kateder medan han använder 80-90% av tiden att presentera innehållet. Sedan skickas de studerande hem med uppgiften att förstå det som har sagts på lektionen ofta med hjälp av föräldrar och andra som inte har ämneskunskapen. Men tänk om man vänder allt detta upp-och-ner?

Upp-och-ner-vända klassrummet

The Flipped Classroom är det engelska begreppet för ett fenomen som är på väg att växa till en global massrörelse inom pedagogiken. Istället för den djupt ineffektiva katederkramande pedagogiken som bara passar för en minoritet i ett klassrum har det upp-och-ner-vända klassrummet potential att bli 100%-igt!

En lektion börjar med en uppgift som består i att läraren har förberett videoklipp med presentation av lektionens innehåll som de studerande tar del av hemma, alltså bortom klassrummets övriga distraktioner. För att uppnå allra bäst effekt kan läraren komplettera videopresentationen med interaktiva övningar om innehållet. I resultatuppföljningsmodulen kan läraren sedan få en överblick av vad som har varit särskilt svårt så hon kan lägga kraft på de områdena under lektionen i klassrummet.

Individuellt anpassad undervisning

Likväl genom denna upp-och-ner-vända pedagogik kan läraren ägna den största delen av lektionstiden till individuell hjälp och undervisning eftersom de studerande arbetar med de uppgifter man i det traditionsbundna klassrummet gör som hemuppgift. Under lektionen sysslar man således med problemlösning med målsättning att uppnå förståelse för ämnesområdet som lektionen berör.

Effekter av detta blir ökat engagemang från de studerande tack vare mer individuell kontakt mellan lärare och studerande. De som är frånvarande under lektionen missar inget då videopresentationen finns tillgänglig och läraren kan hjälpa vid nästa lektion. Alla studerande kan lära efter sina egna förutsättningar och läraren kan huvudsakligen ägna sig åt verklig kvalitetsundervisning istället för presentation i klassrummet.

Författad av
LarsGöran Boström©

Mer om det upp-och-ner-vända klassrummet