Fb-Button

eLearningworld

Integrerad Storytelling om Entreprenörskap, Lärande och Europatrender i det Digitala Samhället

books

Integrerad storytelling i interaktiva böcker för alla 1
booksLearning Design

Integrerad storytelling i interaktiva böcker för alla

Världen, enligt managementguru Peter Drucker, består av två typer av människor: Läsare och lyssnare. Med dessa ord hänvisar han till hur vi lär oss och bearbetar information. I denna anda föredrar olika människor olika miljöer när de lär sig eller…