Sveriges nya datorlicensavgift bryter mot mänskliga rättigheter?

Enligt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter artikel 19 har alla medborgare ”frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.” Genom webben har denna rättighet blivit möjlig att utnyttja fullt ut. Åtminstone ända fram till …

Tankar om framtidens lärande

”In 20 years, we’re going to see an impact equal to the printing press. This time we’ll see a global, diverse, educated workforce deliver on dependable innovation, shared vision, and collaborative creativity.” Randy Hinrich, former Research Manager at Microsoft Förutsättningarna för att detta ska bli verklighet är att leverera kunskap …